Nemokamas prekių pristatymas perkant už 30€
Pagrindinis Grąžinimas

Grąžinimas

Bendrosios nuostatos

Kokybiškų prekių grąžinimas, remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 217 ir ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

Tuo atveju, jei pirkėjas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį (toliau sutartis) naudojantis tik ryšio priemonėmis  ir dėl to negali prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise apžiūrėti prekes ar įvertinti teikiamų paslaugų pobūdį, jis turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, raštu pranešdamas apie tai pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienų (toliau d.d) nuo prekių pristatymo dienos.

 

Kokybiškų prekių grąžinimas

Jeigu pirkėjas viena sutartimi įsigijo keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti visų viena sutartimi nusipirktų prekių arba tik kai kurių viena sutartimi įsigytų prekių. Nurodytas 7 (septynių) dienų raštiško prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės(-ių) perdavimo pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui dienos ir nėra pratęsiamas, ar kaip nors susiejamas su prekių perdavimu ar gražinimui pardavėjui, ar kitam asmeniui dėl nuo pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Įsigytas kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 dienų jei:

Kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, jei tai yra:

 

Netinkamos kokybės prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas įsigijus netinkamos kokybės prekę, gedimo ir kitais atvejais, vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė arba gedimas (garantiniu laikotarpiu), mes įsipareigojame pakeisti netinkamos kokybės arba sugedusią prekę, arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kai autorizuotas servisas patvirtina, kad:

Grąžinant netinkamos kokybės prekę įsipareigojame sugrąžinti Jūsų sumokėtus pinigus ir per sutartą laikotarpį arba pakeisti grąžinamą prekę identiška kokybiška preke per 5-14 d.d., į kurias neįskaičiuojamas laikas per kurį autorizuotas serviso centras patvirtina, jog prekė nėra pažeista dėl pirkėjo kaltės.

 

Kaip vyksta grąžinimas?

Grąžinamą prekę prašome pristatyti Zvejok.eu nurodytu korespondecijos adresu. Grąžinant kokybiškas prekes, pirkėjas atsako už:

Mes galime atsisakyti priimti atgal prekę, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles ir permatomų pakuočių, kurios netrukdytų pasinaudoti prekės apžiūrėjimo teise, pažeidimus.

Jei prekei padaryti pakuotės pažeidimai lemia, jog prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokios prekės gali būti grąžinamos tik mūsų bendru sutarimu (pvz. Jums sutikus kompensuoti prekės nuvertėjimo skirtumą).

Grąžinant el. parduotuvėje pirktą prekę, paprašysime pateikti laisvos formos raštišką prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numerį, datą, prekę, kainą, pristatymo datą. Prašyme taip pat reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui.

Įsipareigojame sugrąžinti Jūsų sumokėtus pinigus per 14 d.d., į kurias neįskaičiuojamas laikas per kurį autorizuotas serviso centras patvirtina, kad prekė yra tinkamos būklės (t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir t.t.)

Jei pirkimo metu Jums buvo pritaikyta papildoma nuolaida užsakymui, o Jūs grąžinote tik dalį vienu užsakymu įsigytų prekių, mes galime išskaičiuoti nuolaidos sumą iš grąžinamos sumos.

Ginčų atvejų grąžinimų klausimai sprendžiami pagal susitarimą arba LR įstatymų numatyta tvarka.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Prenumeruoti